ABOUT US 

 

 

 

 

 

THAI BERUTO CO.,LTD.
รับงานสแตนเลสสร้างตามแบบ สุมทรสาคร รับสร้างระบบ สายพานลำเลียง สมุทรสาคร รับสร้างเครื่องจักรตามแบบ สมุทรสาคร เครื่องกรอกกาก สมุทรสาคร เครื่องสั่น vibrator ถังสแตนเลส สกรู คอนเวเยอร์ สมุทรสาคร รับเชื่อม ประกอบ ซ่อมแซมชิ้นงาน สมุทรสาคร เครื่องคลุก เครื่องกวน  

   TEL : 086 033 3565   

 

รับสร้างเครื่องจักร ระบบลำเลียง
และงานสแตนเลสสร้างตามแบบในอุตสาหกรรมทั่วไป